خرید پستی جای شوینده داخل کابینت

قیمت : 25000 تومان

توضیحات جای شوینده داخل کابینت

جای شوینده داخل کابینت
قیمت : 25,000  تومان

جای شوینده داخل کابینت

کمبود فضا در کابینت زیر سینک یک از دغدغه های هر خانم خانه داری می باشد. با طراحی محصولات مهندسی و کاربردی ،امکان استفاده از فضاهای زاید را فراهم میکند.جای شوینده نیز محصولی است که با آویزان شدن از درب می تواند جایگاه مناسبی را جهت قرار دادن انواع شوینده ها در اختیار مصرف کننده قرار دهد

قیمت این محصول 25000 تومان

قیمت : 25,000  تومان


تصاویر محصول:

قیمت : 25000 تومان